.

Příbalový leták ULCOGANT – POR SUS 1X250ML

Při užití léčivého přípravku ULCOGANT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULCOGANT naleznete

  • Co je přípravek ULCOGANT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULCOGANT užívat
  • Jak se přípravek ULCOGANT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULCOGANT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULCOGANT