.

Příbalový leták ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG – INH PLVCPSDUR150(25X6X1)+25INH

Při užití léčivého přípravku ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG naleznete

  • Co je přípravek ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG užívat
  • Jak se přípravek ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULTIBRO BREEZHALER 85 MCG/43 MCG