.

Příbalový leták ULTIVA 1 MG – INJ PLV SOL 5X1MG

Při užití léčivého přípravku ULTIVA 1 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULTIVA 1 MG naleznete

  • Co je přípravek ULTIVA 1 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULTIVA 1 MG užívat
  • Jak se přípravek ULTIVA 1 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULTIVA 1 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULTIVA 1 MG