.

Příbalový leták ULTOP 20 – POR CPS DUR 14X20MG

Při užití léčivého přípravku ULTOP 20 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULTOP 20 naleznete

  • Co je přípravek ULTOP 20 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULTOP 20 užívat
  • Jak se přípravek ULTOP 20 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULTOP 20 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULTOP 20