.

Příbalový leták ULTRA TECHNEKOW FM – RAD GEN 25.80GB EXP:D

Při užití léčivého přípravku ULTRA TECHNEKOW FM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULTRA TECHNEKOW FM naleznete

  • Co je přípravek ULTRA TECHNEKOW FM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULTRA TECHNEKOW FM užívat
  • Jak se přípravek ULTRA TECHNEKOW FM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULTRA TECHNEKOW FM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULTRA TECHNEKOW FM