.

Příbalový leták ULTRACOD – POR TBL NOB 60

Při užití léčivého přípravku ULTRACOD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULTRACOD naleznete

  • Co je přípravek ULTRACOD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULTRACOD užívat
  • Jak se přípravek ULTRACOD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULTRACOD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULTRACOD