.

Příbalový leták ULTRACORTENOL – OPH UNG 1X5GM

Při užití léčivého přípravku ULTRACORTENOL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULTRACORTENOL naleznete

  • Co je přípravek ULTRACORTENOL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULTRACORTENOL užívat
  • Jak se přípravek ULTRACORTENOL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULTRACORTENOL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULTRACORTENOL