.

Příbalový leták ULTRATAG RBC – RAD KIT 5XLA+STďż˝.I+II

Při užití léčivého přípravku ULTRATAG RBC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULTRATAG RBC naleznete

  • Co je přípravek ULTRATAG RBC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULTRATAG RBC užívat
  • Jak se přípravek ULTRATAG RBC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULTRATAG RBC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULTRATAG RBC