.

Příbalový leták ULTRAVIST 300 – INJ SOL 8X500ML

Při užití léčivého přípravku ULTRAVIST 300 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULTRAVIST 300 naleznete

  • Co je přípravek ULTRAVIST 300 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULTRAVIST 300 užívat
  • Jak se přípravek ULTRAVIST 300 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULTRAVIST 300 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULTRAVIST 300