.

Příbalový leták ULTRAVIST 370 – INJ SOL 1X100ML

Při užití léčivého přípravku ULTRAVIST 370 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku ULTRAVIST 370 naleznete

  • Co je přípravek ULTRAVIST 370 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ULTRAVIST 370 užívat
  • Jak se přípravek ULTRAVIST 370 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek ULTRAVIST 370 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – ULTRAVIST 370