.

Příbalový leták UNASYN – INJ PLV SOL 1X1.5GM

Při užití léčivého přípravku UNASYN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNASYN naleznete

  • Co je přípravek UNASYN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNASYN užívat
  • Jak se přípravek UNASYN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNASYN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNASYN