.

Příbalový leták UNDESTOR – POR CPS MOL 60X40MG

Při užití léčivého přípravku UNDESTOR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNDESTOR naleznete

  • Co je přípravek UNDESTOR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNDESTOR užívat
  • Jak se přípravek UNDESTOR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNDESTOR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNDESTOR