.

Příbalový leták UNI TIMOLOL 0.5 UNIMED PHARMA – OPH GTT SOL 1X10ML

Při užití léčivého přípravku UNI TIMOLOL 0.5 UNIMED PHARMA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNI TIMOLOL 0.5 UNIMED PHARMA naleznete

  • Co je přípravek UNI TIMOLOL 0.5 UNIMED PHARMA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNI TIMOLOL 0.5 UNIMED PHARMA užívat
  • Jak se přípravek UNI TIMOLOL 0.5 UNIMED PHARMA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNI TIMOLOL 0.5 UNIMED PHARMA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNI TIMOLOL 0.5 UNIMED PHARMA