.

Příbalový leták UNICLOPHEN UNIMED PHARMA – OPH GTT SOL 1X10ML 0.1

Při užití léčivého přípravku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNICLOPHEN UNIMED PHARMA naleznete

  • Co je přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA užívat
  • Jak se přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNICLOPHEN UNIMED PHARMA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNICLOPHEN UNIMED PHARMA