.

Příbalový leták UNIDROX – POR TBL FLM 5X600 MG

Při užití léčivého přípravku UNIDROX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNIDROX naleznete

  • Co je přípravek UNIDROX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNIDROX užívat
  • Jak se přípravek UNIDROX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNIDROX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNIDROX