.

Příbalový leták UNILAT 50 MIKROGRAMďż˝/ML. Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK – OPH GTT SOL 3X2.5ML

Při užití léčivého přípravku UNILAT 50 MIKROGRAMďż˝/ML. Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNILAT 50 MIKROGRAMďż˝/ML. Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek UNILAT 50 MIKROGRAMďż˝/ML. Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNILAT 50 MIKROGRAMďż˝/ML. Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek UNILAT 50 MIKROGRAMďż˝/ML. Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNILAT 50 MIKROGRAMďż˝/ML. Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNILAT 50 MIKROGRAMďż˝/ML. Oďż˝Nďż˝ KAPKY. ROZTOK