.

Příbalový leták UNIPRES 10 – POR TBL NOB 20X10MG

Při užití léčivého přípravku UNIPRES 10 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNIPRES 10 naleznete

  • Co je přípravek UNIPRES 10 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNIPRES 10 užívat
  • Jak se přípravek UNIPRES 10 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNIPRES 10 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNIPRES 10