.

Příbalový leták UNIPRES 20 – POR TBL NOB 30X20MG

Při užití léčivého přípravku UNIPRES 20 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNIPRES 20 naleznete

  • Co je přípravek UNIPRES 20 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNIPRES 20 užívat
  • Jak se přípravek UNIPRES 20 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNIPRES 20 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNIPRES 20