.

Příbalový leták UNITROPIC 1 – OPH GTT SOL 1X5ML

Při užití léčivého přípravku UNITROPIC 1 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNITROPIC 1 naleznete

  • Co je přípravek UNITROPIC 1 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNITROPIC 1 užívat
  • Jak se přípravek UNITROPIC 1 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNITROPIC 1 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNITROPIC 1