.

Příbalový leták UNO – POR TBL RET 20X150MG

Při užití léčivého přípravku UNO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNO naleznete

  • Co je přípravek UNO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNO užívat
  • Jak se přípravek UNO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNO