.

Příbalový leták UNRAZOL 20 MG – POR TBL ENT 100X20MG

Při užití léčivého přípravku UNRAZOL 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UNRAZOL 20 MG naleznete

  • Co je přípravek UNRAZOL 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UNRAZOL 20 MG užívat
  • Jak se přípravek UNRAZOL 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UNRAZOL 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UNRAZOL 20 MG