.

Příbalový leták URALYT U – POR GRA 1X280GM

Při užití léčivého přípravku URALYT U si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku URALYT U naleznete

  • Co je přípravek URALYT U a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek URALYT U užívat
  • Jak se přípravek URALYT U užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek URALYT U uchovávat

Stáhnout příbalový leták – URALYT U