.

Příbalový leták URAPLEX – POR TBL OBD 100X20MG

Při užití léčivého přípravku URAPLEX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku URAPLEX naleznete

  • Co je přípravek URAPLEX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek URAPLEX užívat
  • Jak se přípravek URAPLEX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek URAPLEX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – URAPLEX