.

Příbalový leták URO-VAXOM – POR CPS DUR 30X6MG

Při užití léčivého přípravku URO-VAXOM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku URO-VAXOM naleznete

  • Co je přípravek URO-VAXOM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek URO-VAXOM užívat
  • Jak se přípravek URO-VAXOM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek URO-VAXOM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – URO-VAXOM