.

Příbalový leták UROLOGICKďż˝ ďż˝AJOVďż˝ SMďż˝S – POR SPC 20(S��KY)

Při užití léčivého přípravku UROLOGICKďż˝ ďż˝AJOVďż˝ SMďż˝S si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UROLOGICKďż˝ ďż˝AJOVďż˝ SMďż˝S naleznete

  • Co je přípravek UROLOGICKďż˝ ďż˝AJOVďż˝ SMďż˝S a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UROLOGICKďż˝ ďż˝AJOVďż˝ SMďż˝S užívat
  • Jak se přípravek UROLOGICKďż˝ ďż˝AJOVďż˝ SMďż˝S užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UROLOGICKďż˝ ďż˝AJOVďż˝ SMďż˝S uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UROLOGICKďż˝ ďż˝AJOVďż˝ SMďż˝S