.

Příbalový leták UROMITEXAN 400 MG – INJ+INF SOL 15X4ML/400MG

Při užití léčivého přípravku UROMITEXAN 400 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UROMITEXAN 400 MG naleznete

  • Co je přípravek UROMITEXAN 400 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UROMITEXAN 400 MG užívat
  • Jak se přípravek UROMITEXAN 400 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UROMITEXAN 400 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UROMITEXAN 400 MG