.

Příbalový leták UROREC 4 MG – POR CPS DUR 5X4MG

Při užití léčivého přípravku UROREC 4 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UROREC 4 MG naleznete

  • Co je přípravek UROREC 4 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UROREC 4 MG užívat
  • Jak se přípravek UROREC 4 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UROREC 4 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UROREC 4 MG