.

Příbalový leták UROREC 8 MG – POR CPS DUR 5X8MG

Při užití léčivého přípravku UROREC 8 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UROREC 8 MG naleznete

  • Co je přípravek UROREC 8 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UROREC 8 MG užívat
  • Jak se přípravek UROREC 8 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UROREC 8 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UROREC 8 MG