.

Příbalový leták UROSTAD – POR CPS RDR 15X0.4MG

Při užití léčivého přípravku UROSTAD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UROSTAD naleznete

  • Co je přípravek UROSTAD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UROSTAD užívat
  • Jak se přípravek UROSTAD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UROSTAD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UROSTAD