.

Příbalový leták URSOSAN – POR CPS DUR 50X250MG

Při užití léčivého přípravku URSOSAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku URSOSAN naleznete

  • Co je přípravek URSOSAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek URSOSAN užívat
  • Jak se přípravek URSOSAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek URSOSAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – URSOSAN