.

Příbalový leták URTICA URENS – POR GRA 4GM 2CH-200CH

Při užití léčivého přípravku URTICA URENS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku URTICA URENS naleznete

  • Co je přípravek URTICA URENS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek URTICA URENS užívat
  • Jak se přípravek URTICA URENS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek URTICA URENS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – URTICA URENS