.

Příbalový leták UVADEX 20 MIKROGRAMďż˝/ML. ROZTOK PRO ďż˝PRAVU KREVNďż˝ FRAKCE – SOL MOD SNF 12X10ML

Při užití léčivého přípravku UVADEX 20 MIKROGRAMďż˝/ML. ROZTOK PRO ďż˝PRAVU KREVNďż˝ FRAKCE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UVADEX 20 MIKROGRAMďż˝/ML. ROZTOK PRO ďż˝PRAVU KREVNďż˝ FRAKCE naleznete

  • Co je přípravek UVADEX 20 MIKROGRAMďż˝/ML. ROZTOK PRO ďż˝PRAVU KREVNďż˝ FRAKCE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UVADEX 20 MIKROGRAMďż˝/ML. ROZTOK PRO ďż˝PRAVU KREVNďż˝ FRAKCE užívat
  • Jak se přípravek UVADEX 20 MIKROGRAMďż˝/ML. ROZTOK PRO ďż˝PRAVU KREVNďż˝ FRAKCE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UVADEX 20 MIKROGRAMďż˝/ML. ROZTOK PRO ďż˝PRAVU KREVNďż˝ FRAKCE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UVADEX 20 MIKROGRAMďż˝/ML. ROZTOK PRO ďż˝PRAVU KREVNďż˝ FRAKCE