.

Příbalový leták V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA – POR TBL NOB 30X800KU

Při užití léčivého přípravku V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA naleznete

  • Co je přípravek V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA užívat
  • Jak se přípravek V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – V-PENICILIN 0.8 MEGA BIOTIKA