.

Příbalový leták V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA – POR TBL NOB 30X250MG

Při užití léčivého přípravku V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA naleznete

  • Co je přípravek V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA užívat
  • Jak se přípravek V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – V-PENICILIN 250 MG SLOVAKOFARMA