.

Příbalový leták VAGIFEM 25 MIKROGRAMďż˝ VAGINďż˝LNďż˝ TABLETY – VAG TBL 15X25MCG

Při užití léčivého přípravku VAGIFEM 25 MIKROGRAMďż˝ VAGINďż˝LNďż˝ TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VAGIFEM 25 MIKROGRAMďż˝ VAGINďż˝LNďż˝ TABLETY naleznete

  • Co je přípravek VAGIFEM 25 MIKROGRAMďż˝ VAGINďż˝LNďż˝ TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VAGIFEM 25 MIKROGRAMďż˝ VAGINďż˝LNďż˝ TABLETY užívat
  • Jak se přípravek VAGIFEM 25 MIKROGRAMďż˝ VAGINďż˝LNďż˝ TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VAGIFEM 25 MIKROGRAMďż˝ VAGINďż˝LNďż˝ TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VAGIFEM 25 MIKROGRAMďż˝ VAGINďż˝LNďż˝ TABLETY