.

Příbalový leták VALBEN – POR TBL OBD 20

Při užití léčivého přípravku VALBEN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALBEN naleznete

  • Co je přípravek VALBEN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALBEN užívat
  • Jak se přípravek VALBEN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALBEN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALBEN