.

Příbalový leták VALCYTE 450 MG – POR TBL FLM 60X450MG

Při užití léčivého přípravku VALCYTE 450 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALCYTE 450 MG naleznete

  • Co je přípravek VALCYTE 450 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALCYTE 450 MG užívat
  • Jak se přípravek VALCYTE 450 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALCYTE 450 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALCYTE 450 MG