.

Příbalový leták VALDEMAS 320 MG – POR TBL FLM 98X320MG

Při užití léčivého přípravku VALDEMAS 320 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALDEMAS 320 MG naleznete

  • Co je přípravek VALDEMAS 320 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALDEMAS 320 MG užívat
  • Jak se přípravek VALDEMAS 320 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALDEMAS 320 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALDEMAS 320 MG