.

Příbalový leták VALERIANA OFFICINALIS – POR GRA 4GM K3-MK10

Při užití léčivého přípravku VALERIANA OFFICINALIS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALERIANA OFFICINALIS naleznete

  • Co je přípravek VALERIANA OFFICINALIS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALERIANA OFFICINALIS užívat
  • Jak se přípravek VALERIANA OFFICINALIS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALERIANA OFFICINALIS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALERIANA OFFICINALIS