.

Příbalový leták VALETOL – POR TBL NOB 10

Při užití léčivého přípravku VALETOL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALETOL naleznete

  • Co je přípravek VALETOL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALETOL užívat
  • Jak se přípravek VALETOL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALETOL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALETOL