.

Příbalový leták VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG – POR TBL PRO 200X500MG

Při užití léčivého přípravku VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG naleznete

  • Co je přípravek VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG užívat
  • Jak se přípravek VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALPROAT CHRONO SANDOZ 500 MG