.

Příbalový leták VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MG – POR TBL PRO 500X300MG HOSP

Při užití léčivého přípravku VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MG naleznete

  • Co je přípravek VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MG užívat
  • Jak se přípravek VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALPROAT-RATIOPHARM CHRONO 300 MG