.

Příbalový leták VALSACOMBI 160 MG/25 MG – POR TBL FLM 280X1

Při užití léčivého přípravku VALSACOMBI 160 MG/25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALSACOMBI 160 MG/25 MG naleznete

  • Co je přípravek VALSACOMBI 160 MG/25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALSACOMBI 160 MG/25 MG užívat
  • Jak se přípravek VALSACOMBI 160 MG/25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALSACOMBI 160 MG/25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALSACOMBI 160 MG/25 MG