.

Příbalový leták VALSACOR 320 MG – POR TBL FLM 60X320MG

Při užití léčivého přípravku VALSACOR 320 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALSACOR 320 MG naleznete

  • Co je přípravek VALSACOR 320 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALSACOR 320 MG užívat
  • Jak se přípravek VALSACOR 320 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALSACOR 320 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALSACOR 320 MG