.

Příbalový leták VALTREX 500 MG – POR TBL FLM 112X500MG

Při užití léčivého přípravku VALTREX 500 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VALTREX 500 MG naleznete

  • Co je přípravek VALTREX 500 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VALTREX 500 MG užívat
  • Jak se přípravek VALTREX 500 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VALTREX 500 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VALTREX 500 MG