.

Příbalový leták VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 MG – INF PLV CSL 10X1G

Při užití léčivého přípravku VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 MG naleznete

  • Co je přípravek VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 MG užívat
  • Jak se přípravek VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VANCOMYCIN ACTAVIS 1000 MG