.

Příbalový leták VANCOMYCIN HIKMA 500 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK – INF PLV CSL 10X500MG

Při užití léčivého přípravku VANCOMYCIN HIKMA 500 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VANCOMYCIN HIKMA 500 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek VANCOMYCIN HIKMA 500 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VANCOMYCIN HIKMA 500 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek VANCOMYCIN HIKMA 500 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VANCOMYCIN HIKMA 500 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VANCOMYCIN HIKMA 500 MG PRJEK PRO KONCENTRďż˝T PRO INFUZNďż˝ ROZTOK