.

Příbalový leták VANCOMYCIN KABI 500 MG – INF PLV SOL 1X500MG

Při užití léčivého přípravku VANCOMYCIN KABI 500 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VANCOMYCIN KABI 500 MG naleznete

  • Co je přípravek VANCOMYCIN KABI 500 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VANCOMYCIN KABI 500 MG užívat
  • Jak se přípravek VANCOMYCIN KABI 500 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VANCOMYCIN KABI 500 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VANCOMYCIN KABI 500 MG