.

Příbalový leták VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG – INF PLV SOL 10X500MG

Při užití léčivého přípravku VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG naleznete

  • Co je přípravek VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG užívat
  • Jak se přípravek VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 MG