.

Příbalový leták VANIQA – DRM CRM 1X15GM 11.5

Při užití léčivého přípravku VANIQA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VANIQA naleznete

  • Co je přípravek VANIQA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VANIQA užívat
  • Jak se přípravek VANIQA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VANIQA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VANIQA